Form och andra tidningar som app

Läs alla tidningar i en app

Med den nya tekniken har det blivit möjligt att läsa tidningar och tidskrifter i mobiler och surfplattor. Förutom att det är ett behändigt alternativ är det framför allt miljövänligt. Att minska antalet tryckta tidningar och tidskrifter är något att sträva efter. Papperstidningar är en kvarleva från svunna tider som den äldre generationen har svårt att överge. Den yngre generationen däremot, de läser hellre artiklar och nyheter i en app på mobilen eller surfplattan.

I App Store finns det flera tidningar och tidskrifter att ladda ner, Form Magazine är en tidskrift som kommer i digitalt format. Och det hör till vanligheten att tidskrifter inom kategorin livsstil går att läsa i mobiler och surfplattor. Det beror delvis på att målgruppen har tagit den nya tekniken till sig, och målgruppen sträcker sig från 18-45 år. Ett annat exempel som gör sig särskilt bra i mobilen är Café, som går att läsa i browsern men också i en app.

Morgon- och kvällstidningar som Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet har appar att erbjuda – tidningarna gör sig däremot lika bra i browsern. Att endast erbjuda en app som alternativ vore att utesluta stora grupper som antingen inte förstår sig på hur appar fungerar eller vägrar att ta den nya tekniken till sig. Därför är tidningar som exempelvis Dagens Nyheter så illa tvungna att dels erbjuda en app eller mobilvänlig hemsida.

Och det finns naturligtvis för- respektive nackdelar med appar kontra mobilvänliga hemsidor. Vilka för- respektive nackdelarna är beror på vem man frågar. Somliga anser att appar är betydligt mer användarvänligt, andra anser att buggarna är allt för många. Vad gäller mobilvänliga hemsidor finns det många som anser att det är det smidigaste alternativen, medan andra hellre laddar ner en app. I slutändan är innehållet mer eller mindre detsamma, valet handlar i slutändan endast om bekvämlighet.

app